is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche patriot. In spectatoriale vertogen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xao De NEDERLANDSCHE

tegenwoordig ten fpyt van glazen en fchootels rjog veel langer benedewaarts hangen, dan ooit te voren.

Deze verandering nu der wifpeltuurige Moifins heeft in a)les byna de overhandt gekregen , ja brengt geen gering nadeel in de huishoudens te weeg , moetende niet alleen de kleederen, maar ook al 't huisraadt, ja het koftbaar gouden zilver - werk zelfs niet uitgezondert dat men bezit, thans geftaag na de Mode verandert, en st laatfte niet zelden verfmolten en vernieuwt worden. Dan eens moet hetzelve met krullen en fny-werk, dan glad, dan met opwerk, dan gepolyft, dan opgekookt, dan rond, dan ovaal, dan eens wederom op eene andere wyze toebereidt en vermaakt worden. In voorgaande tyden flelde men 'er een groote eer in als iemandt diergelyken werk van zyne Voorouders konde aantonen , ja men pronkte daar niet weinig mede; edog heden ten dage zendt men, enkel door eene dwaze Mode-gewoonte ingenomen , het Oude van zyne Ouderen geërfde en menigwerf op 'tkunftigft uitgearbeide goud-en zjlver-werk, na de fmelt - kroes, en koopt 'er nieuw - modis voor, ja dit nieuwe, als hetzelve maar een reis yyf a zes gebruikt is, wordt niet zelden, als 'er wederom eene nieuwe Mode te voorfchynkomt, verandert en by den Jood gebragt.

Niet min nadeeliger ja zomtyds ook dwaas genoeg, zyn de Misbruiken en kwade Gewoontens mede, die men by gelegentheit van Huwelyk, Kinderdoop, Begraffeniffe, en diergelyke zaken meer, als een zoort van welleeventheit gewoon is te obfervecren en flipt na te komen ; want zedert de Menfehen de oude eenvoudige

op-