is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken raakende de adressen door den magistraat der hoofd-stadt 'sHertogenbosch aan de hooge kollegien van de Generaliteit [...] gedaan [...] omtrent de begeving van ambten aan gebore Brabanders.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 91 )

de Heeren Raadên van Staate hebben vêrzog^ dat Hun Ed: Mog: in de tegenwoordige \ aka* ture van het Rentambt der Domeinea van Brabant in het Kwartier van ?i Boich en in het vervolg bij hetaanftellen van's LandsRentmeellers gelieven reguard te nemen op de; Privilegiën van Brabant en redenen van billijkheid en dus geen andere Perfoonen met die Bedieningen te Beeunftigen, dan .Inboorlingen van Brabant; En, tot apui van deeze gedaane Adresfen, de goede Officien niet alleen van Zijne Doorl: Hoogheid den Heere Prinfe Erfftadthouder, maar ook van den-Raad van Brabant, bij opgevolgde Misfivens van den 14 en 23 deezer

geZo^Tebben wij gemeend UEd: Achtb; van. die gedaane Adresfen te moeten kennis geven, en Kopien van dezelve hier nevens te haten toekomen, geenzints twijffelende, of zulks zal UEd- Achtb:, die met ons en andere bteoen van Staats Brabant daar omtrent een gemeen belang hebben , niet alleen zeer aangenaam zijn, maar ook zich niet minder .vinden opgewekt, dan, gelijk te meermaalen in de voorgaande Eeuw , daar van eene gemeene zaak te maaken, en dienvolgende foortgelijke verzoeken tot redres voor het toekomende mede te doen. , i Waar mede, na UEd; Achtb; in de pro.

. n 2 Kc-