Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 220 )

ranus en Samuel Neranus beide woonende in 's Gravenhaage voor hec gemelde Hof ter zaake, dat zij in hec maaken of divulgeeren van zeker blauw boekje genaamt:

Hollandsch Venezoen in Engeland gebakken en in Holland geopent voor de Liefhebbers van het Vaderland.

getrempeert hadden, te doen ciceeren mee verzoek , de Scheepenen alhier zouden gelieven Ifaac Neranus aanftonds te doen apprehendeeren en te houden buiten alle acces en aanfpraak van menfehen, ten einde Theophilus Neranus op de citatie van het Hof wezende gecompareert, tegens den voorz. Ifaacq Neranus geconfronteerd mogten worden, waar op gedelibereert zijnde, verftond de pluraliteit van Scheepenen, dat men het Hof van Holland haar verzoek zo het leide, moeite inwilligen, niet tegenftaande daar over verfcheide difficulteiten en zwaarigheeden bij den Heer Pedij en Gaal gemoveerc wierden, de vrienden van den voorz. Ifaacq Neranus het voorz. verzoek te weeten gekoomen zijnde , quaamen eindelijk na dat zij verfcheide maaien verzogt hadden binnen te moogen ftaan, en onder het een of ander pretext afgezet waaren, in Scheepenkamer , die over de onredelijkheid van het verzoek van het Plof vrij wat gefurpreneert zijnde, verzogten aan Scheepenen, dat de zaak tusfchen den Officier en Ifaacq Neranus hier mogte afgedaan worden, of dat hij onder cautie de judia

Sluiten