is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen uitgegeeven door het tael- en dichtlievend genootschap [...] Kunst wordt door arbeid verkregen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over. het HELDENDICHT.

Virgilius door, daar hij Eneas befchrijft op het oogenblik dat Jupiter hem door Mercurius had latea aanzeggen, dat hij het bekoorlijke Hof van Dido verlaten zou. De Latijnfche Dichter had Eneas van 't begin van zijn werk af als een vroom Man vertoond, altijd gereed om de ftera der Goden te gehoorzamen; een Dichter van minder kundigheden had derhalven Eneas hier zonder beraad op zulk een Goddelijk Bevel laten vertrekken — dan, dit zou zeer onnatuurlijk geweest zijn, dan ware Eneas een ftuk fteen geweest en geen mensch. Virgilius wist welk een verbazende hartstocht de Liefde in 't menschlijk hart is; hij toont derhalven welk een tegenwigt deeze drift tegen zijne gevvoone gehoorzaamheid aan de Goden in zijn hart legt, en zie hier hoe hij hem op het horen van 't bevel van Jupiter befchrijft.

At vero JEneas afpetlu olmutuit amens Arrecteeque horrore comce, & vox faucibus hceftt. Ardet abire fuga, dulcesque relinquere terras, Attonitus tanto monitu , imperioque deorum. Heu quid agat ? quo nunc reginam atnbire furentem Audeat affatu? & quet prima exordia fumat"? Atque animum nunc huc celerem, nunc dividit illue: In partesque rapit varias, per que omnia verfat. (17.)

Fraai

(17.) Lib. 4. reg. 279- Ik weet wel dat de meeite uitleggers van Virgilius (die afgefproken fchijnen te hebben om zich ten koste van alle genie en fmaak enkel bij de taal te bepalen, zonder den Dichter mee den Dichter te vergelijken.) dcezen gehet-