Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5io

BLADWIJZER der

Oorlog , deszelfs afgrijslijkheid. '97. & feq.

Oojevaars, hun getrouwheid. 313. £n Reigers, hunne veranderingen van luchtftreeken. 299.

Oranjerif m, deszelfs nut en aangenaamheid afgemaald. 218.

Oranje (Prins Willem de I. van) heeft voor de Vrijheid geftree-

. den. 465.

'Oranjeboom, hoe fierlijk en langleevende hij is. 218.

Overhaaling van Bloemen en Specerij-Planten, door middel van den Helm. Hoe derzelver fappen en vogren ons den Thijm, Jasmijn, Rooze- en Oranjegeuren toebrengen. 257.

P.

paalwerk ter befcherming van vruchtbaare Landen, van wormen dooiknaagd, dient om den Mensch tot God te doen wedjrkeeren. 33?, & feq.

Paard" (het), deszelfs fraaiheid, hoogmoed en dapperheid in den Oorlog, afgemaald. 343. £?Jeq.

Paauw ( de ), onderscheidene fchoonheden van dezelve", de glansrijke oogen in haaren ftaartj zijn haar, volgens de Fabel, door Ju no vergund. 291.

Padie, Schorpioen, Ratelflang en Spin enz., voorgefteld als ftraffende middelen ter bekeering

. van den mensch 330. £?Jeq, Paar/emtór-SchuIpvisch, en deszelfs fchat opgezongen. Waar de beste foorten gevonden worden , en van hoe groote waarde.

. 113. &fcq.

Papegaai, haare fraaiheden befchreeven, enhoeduurdekonst van napraaten dien vogel koomt

. te ftaan. 296. £? feq.

Pascal, zijn oordeel, omtrent den ftaat der rechtheid, daar de

Mensch eerst in was, en over deszelfs Val. 447,

Patrijs, Reigers en andere Vogelen te famen opgeteld. 313.

Peen, zoo geele als roode. Derzelver groei en voedende kracht befchreeven. 260.

Pest (de), en alle de droevige gevolgen daarvan, vertoond. 159.

Peter I. Czaar van geheel Rusland, hoe hij zich in de Weeten fchappen oefFenende, tot geluk van zijn Volk. 476. &feq.

Planeeten, zijn vaste en ondoorzichtbaare Lichaamen. Draaien een iegelijk om zijn as, en loopen alle volgens den weg aan ieder vergund, in hunne kegelsgewijze kringen om de Zon; van welke zij hun licht ontvangen. Wat lengte van tijd een iegelijk Planeet befteed, om zijn' gewnonen loop te volbrengen. 16 ty/eq. Planten. Zie Bloemen, Moestuinen,

en Zeeplanten. Plinius, zijn hooge verwondering over de diertjes, die maar door vergrootglazen kunnen befchouwd worden ,• gelijk als de Ziertjes, die de jeuking tusfchen vleesch en vel veröorzaaken. 336. Polypus, een wonderbaar Wormpje, dat aan verfcheidene ftukken gefneeden, ieder gedeelte weêr een volkoomen gehéél wordt. Deszelfs kop aan zesfen gekloofd; maakt drie paar hootden aan eenen romp. Is gansch klein van gedaante. Gansch vruchtbaar. Vangt zijn aas met fimmen, die 't aan zijnen kop heeft. Rekt zich uit, fteekt het ftaartje in den bek, en rolt door 't water heenen. 322. feq.

Populier-

Sluiten