Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMSTERDAMS.CH GENOOTSCHAP DER HEELKUNDE. 2$)

Befchouwen wij nu de opvoeding en het gebruik van fpijzen, bij de meefte kinderen, vooral die der arme lieden, derjooden en der boeren, in ons Vaderland, hoe algemeen vindt men bij hun het gebruik, of liever misbruik, der zo evengenoemde fchadelijke voedzelen! en hoe algemeen ziet men ook bij deezen, de fcroful-ziekte heerfchen! ■ ; ■

De geleerde van der haar (;), dat wij dit hier nog bijvoegen, zegt: „ Eene dikke onge,, rezen meel- of brood-pap, die door de warmte „ ras zuur wordt, in plaats van welbereid vrou„ wen-zog, fchijnt, in de eerfte plaats, noodzaake-

lijk de darmfcheils-klieren te verftoppen , te „ vergrooten en te verharden — en dit, in het „ vervolg, door nog minder verteerbaare voed„ zeis bij jonge kinderen , te moeten verè'rge„ ren" —— en iets verder laat deeze fchrandere Heel-Artz, zig dus hooren: „In de Meijerije van „ 'j Hertogenbosch, houden bijna alle boeren hun „ ontbijt, met een pap of brij van roggen-meel „ met de zemelen; en hun overig voedzel beftaat „ meestal in aard-appelen en roggen-brood, zon-

der bijna ooit tarwen-brood, verfche groenten „ of versch vleesch te zien — bij deezen, zie ik „ zeer veele menfchen, fchoon zij al vroeg en tot

(/) Genees- tn Heel- kundige waarnemingen §. 4,

Sluiten