is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen, bekroond door het Genootschap ter bevordering der heelkunde, te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

amsterdamsch genootschap der heelkunde. 75

geweldige pijn voor het hart; waar bij dan fleepende koortfen, eene zieklijke ongefteldheid, uitteering, en de dood volgden.

De onfterveliike boerhaave (O - ieverc, onder anderen, hiervan verfcheidene voorbeelden op. R.uisch («) vondt bij een perfoon, die lang met eene onophoudelijke pijn voor het har: gehakkeld had, en eindelijk aan eene uicteerende koorts ftierf, het hart geheel knobbelig van i vlakte , en met het hartzakjen vcrecmgd. E t a n 01nus (V), zag bij een' jongeling van vijf-en-twintig jaaren, die aan langduurige zieklijke.-ongefteldhcden geftorven was, het hart tweemaal zo groot als na gewoonte, en in het midden van zijne zelfftandigheid , eene witte klier , zo groot als een duim. Zeker iemand ftierf, na zeer langduurige hartkloppingen; deszelfs lijk geopend zijnde,vondt men het hartzakjen in de rondte aan het hart vereerigd, en geheel verhard en knoestachtig geworden (w): zo dikwijls deeze ongelukkige Lijder, reeds lang vóór zijn dood, had willen ademhaalen, was hij fchrikkelijk benaauwd geweest, en paarsch in zijn aangezicht geworden. Er zijn hiervan vee*

("/) Ziektekundige befchouwing van, het hartin 1736, aan zijne Leerlingen voorgelezen.

(») Thefaurus Anatomicus. No. 36". (vj Hildanüs, Cent IV. obf. 50. (w) Nouv, de la Republ. des lettres 1'an 1701. T-.Iï.