is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen, bekroond door het Genootschap ter bevordering der heelkunde, te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

amsterdamsch genootschap der heelkunde."93

zij de werking van den hals; doch fchijnen voor •het overige geene wezentlijke ongemakken aan-

tebrengen . ■- in die rijdibp kan men ze on-

derfcheidenlijk kennen : zij zijn hard , doch veerkrachtig, dat is, zij bieden aan de drukking der vingeren eene zekere maate van tegenftand, even als eene verfche , en door wind lterk op* geipanntn waterblaas.

Bij eenen meerderen voordgang, worden zijlfom> wijlen aanmerkelijk groot , en belemmeren den Lijder niet weinig in zijne vrije verrichtingen van den hals ; ja men heeft voorbeelden , van eene zodanige toeneeming, dat zij door haar verbazende grootte en veelheid, de Lijders hebben doen flikken. Hildanus (v) , verhaalt het geval van een' jong Edelman van twintig jaaren, wiens hals door fcrofulen zodanig was opgezwollen , dat deszelfs omtrek vier fpannen dik was, en aan welks gevolg hij fmoorde — meeftendeels nogthans blijven zij tot eene bepaalde grootte , en overtreeden dan zelden den omtrek van een duiven-ei ; in welken Haat zij lang kunnen gedragen worden.

Zo zij in deeze tijdperken, noch door de werking der Natuur , noch door aangebragte hulp» middelen verbeteren , dan worden zij veelmaalen pijnlijk en gaan over tot lastige verzweeringen^

(j) Ce$f. III. obf. 85.