is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen, bekroond door het Genootschap ter bevordering der heelkunde, te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMSTERDAMSCH GENOOTSCHAP DER HEELKUNDE. 103

zwel; en wanneer men de voorfte vingers van heide de handen , aan de beide zijden van het gezwel plaatst, en dezelven, beurtlings, drukkende, fterk aanperst, dan wordt men niet onduidelijk de wederftreevende en veerkrachtige verfchijnzeleri -gewaar, welken ik zo even, bij de kenmerken der halsklieren, heb opgegeven. *

Wanneer zij uit zig zei ven, door eene inwendige voorbereidende oorzaak, ontftaan, dan zijn haare verfchijnzelen in de meefie opzichten , overéénkomftigmet de bijzondere kenmerken (§.52.) deezer ziekte; zij zijn dan zelden alleen, en meest al voorafgegaan door opgezette halsklieren , of verzeld met opzwellingen van den oxel.

Vrij algemeen wordt het fcrofulgezwel met het knoestgezwel in de borften verward. Het is dus van belang eene juifte onderfcheidende kennis deezer twee zo veel na elkander gelijkende gebreken optegeeven.

In de fcrofula wordt de opvulling en uitzetting, door de lympha,in de klier bevat, veroorzaakt: in de fcirrhus daar en tegen gefchiedt de uitzetting door eene bijzondere ontaarting van het vaste weefzel der klier zelve.

De aangroei van een fcrofula is meer Ipoedig en G4