Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. 27

nis ervarenheid gepaard moet gaan. Om deze reden is het noodzaakelijk, dat de nu reeds Heelkundige , dog tot het uitoefTenen der Kunst nog niet in allen opzigte gefchikte Kwekeling de behandeling der Lijderen van zijne Leermeesteren bijwoone en met opiettenheid naga; dat hij on^ der derzelver opzigt zelf handen aan het werkfla, den aart van het ongemak bepale, de aanwijzing ter genezing opmake, de Middelen bereide, de Kunst» bewerkingen verrigte, de Verbanden aanlegge.

Om dit intusfchen op de gefchikfte wijze, ïn 'het kortfte tijdbeftek ter uitvoer te brengen, behoort hij opzettelijk daar toe ingerigte Ziekenhuizen te bezoeken, in welke een groot aantal Lijderen bij een gebragt is. (11)

D2 Wan-

(11) Er zijn, en onder dezen de beroemde HTJFELAND, welke aan Clinifche inrigtingen, door welke men gelegenheid erlangt om de Lijders aan hunne eigene huizen te bezoeken, de voorkeur

geven,

Sluiten