Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

Zie! philander kuscht haar kaaken,

Die gewasfchen in de bron, Nu door gloed van liefde blaaken,

Als een wolk door de uchtemlzon. Hoe omhelzen zij elkander:

„ Dat men nu aan d'arbeid gaa" Zegt ze en fcheidt van haar' philander. ■

C kis je ziet haar lachend naa.

„ Stroom vrij (zucht ze) met geklater,

„ Beek! die zulke kragten hebt, „ *k Wasch mij voortaan met uw water,

„ Dat de fchoonfte blosjes fchept. „ Min doet ook der kleur geen letzel,

„ Teedre liefde en bronwelvocht „ Kies ik voortaan tot blanketzel,

„ Mijn toilet blijve onbezocht".

A j

Sluiten