is toegevoegd aan je favorieten.

Overysselsche gedenkstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f

over de lezw. der Kleine Steden van Twente. Byl. 81

ten, Gerdc Averbecke hermeo ten bavell, borgeré bynnen Oldenzaell, unde hebben, durch handttastinge Gerichtelicke mith gedanen Eede gelaveth tot allen tyden fo vaeckeende wanneer, dat Gerichte myt Scheepen Raede den opgemelten Arndc wedder in eeyfcheden, dat fie alsdan den felvigen willen fetten ende brengen, levendich off doeth ia die fleede daer fie hem vuith verborgeth hebben » Dyt allet voerf. onverbreckelich t holden, off follen daer fuiven voir in die flede fitten (6) Medde hebben die voirf. vier Borge gelaveth, dat ingefalle, die Schulte mytlertytt ehr he wedder ingeeyfchet, verflerve, dat zie alsdan follen ende willenn betaünge doen der attinge van hem tot desfen dage verteerth, jurarunt

Up dach voir Richter ende Coernoten baven gefchreven

Johan Schulte ten Monnickinckhave, Lubbert ten bavell, Stuidthoff, Luicken die Buir Richter in Lutte, lambert ten Nienhuis in Lutte, luicken Peterinck, durch handt tastinge, unde gedaenes Eedes hebben wedderumme gerichtlichen gelaveth , die vier waerborge (7) oft Borge voerf. fodane

Borch-

(6) Een borge in lyfltraffelyke zaaken, die den befchuldigden niec leevendig of dood voor het Gericht bragt, wierd, volgens het Saxiich recht, niet aan den lyve gethatt, maar was gehouden om boete en breuk te betaalen, SaxeksPj lib. 3. art. 9. fcf ïo. Ondertusfchen wierd niemand ,in lyfftraffelyke zaaken onder borgtocht ontflaagen, dan wanneer de misdaad twyfelachtig en niet handtastelyk was. Overysf. G«. denkst IIIftuk, bl. 177. tfc.

(7) Aldus genaamd, om dat zy borgen zyn, dat de !osgelaaten bcfchuldigde voor het Gericht zou komen om zich te verweeren. Het is derhalven zo niet, dat een waarborg zou gezegd zyn een borgs borg, dat is, die belooft een borg fchadeloos te houden.

v. Stuk. F