Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ê34- Overysfelfche Gedenkftükken, Vide Stuk,

documenten daer toefpecterende alles claarlyckuyt voorf. copie fub A te erlien: waar op dan gevolght is, dat dc voorf. Gecommitteerdens neffens Burgemren. Ryck Janfften Napel fighby gemelte Heere Drost op het Huys tot Bockhorsc hebben vervoeght, en gemelte Heere Drost vertoont alfodacigh recht ende gerechtichheden daar toe fpecterecdes ende daer by gegeven redenen fatisfactoir, waarop, gemelte Heere Drost aen de dickgemehe Gecommitteerdens hant dadelyck belooft heeft de Stadt Genemuiden in defe alle haar oude rechten, privilegiën , en in defen in het ftuck van ykeryc ten allen tyden te willen helpen ftetcken en defenderen , ende dat fodanigh recht altyt fal fyn en verblyven aen dc Heeren van de Magiftraat van Genemuiden, als mede dat defelve alle de boeten, foo by defelve altyt van tyt tot tyt na uytwyilnge haerer regifteren en protocollen, fullen innen, ontfangen, en na haar welgevallen enployeren, als mede de boeten over frauden van lichte wichten, broden of wat het foude mogen wefen, fal by de Magiftraat altyt ontfanckelyck fyn en blyven, waar mede dan defe discrepantie fal afgedaan fyn, en blyven. Signatum den i Gctob/1694.

My prafent

B. BRUINSTELN Secret;

©Copia

Op huiden voor den Hooghadelyken Gerichte des Drostampts Yflelmuiden fynde erfchenen Doe tor Herman van Heerde, in qualiteit als Advocaac Fiscael van den Hooghwelgeb. Geftrenge Heere Drost, proponerende mondelinge hoe dat defelve Doctor Heerde, beneffens Gerrit van Haarst op

den

Sluiten