is toegevoegd aan uw favorieten.

Naspooringen aangaande de oönlogie, of Eierkunde en de oorspronkelijke voortteeling van menschen en beesten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4-6 HET GEVOELEN VAN

met betrekking tot Menfchen, uit de zaamenkomst van een zwart Man met een witte of blanke Vrouw, over en weeder over, een kind van een tusfchenbeiden koleur voortkoome gelijk door de Proefneeming van Vleesch-koleur in zeekere maat met zwart te mengen, een Taan-koleur ontftaat.

Ook verklaart Hij hier uit de onvrugtbaarheid der Muildieren; zeggende, dat de bevrugtende Uitwaazeming in de ZaadftofFe van den Muileezel, door de voorgaande onnatuurlijke vermenging van zijne Ouden zo ontaart is van alle overeenkomst met de deeltjes der ingeboorene fappen van de Organizatie des Ei's in het Wijfje, dat de bijeenkomst van deeze verfchillende uitwaazeming ten eenemaal de Organizatie te niet doet. &c,

Dit, zo eenig Leerftelzel hieromtrent, fchijnt zeekerlijk zeer eenvouwig, en hangt niet kwalijk zaam. Maar misfchien zullen veele de eeifle, of voornaame, en tweede, of min voornaame, en voords die gefubordineerde Organizatie, welke de fchrandere Schrijver ftelt, niet gaarn toelaaten. Hoe het zij, wij durven deeze gedagten, en het onderzoek van dit gevoelen wel ernltig onzen Leezer aanbeveelen. Hij zal gewis zig het inzien, en overdenken van 't gedagte werkje, 't welk klein van omflag is, niet beklaagen. Te min

wijl