Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 2S ]

van hetzelve aan het heil en den btoei vaa ons Vaderland dienstbaar inteken ! Wildet Gyalla, die ónze welvaart nydigzyaj •beteugelen; en onze Krygslieden en B ar'gevs altyd bezielen met dien zelfden geest van dapperheid en trouw, om, onder uw gelelde tót heil van het vaderland uitga» togen, met uwe hulp altyd overwinnend weer te. keren! Wildet Gy, die de Qq£ des vredes zyt, uit ons vaderland , hetwelk door eendracht groot geworden is, eenmaal alle twist en tweedracht verbannen, en da zo noodzakelyke eensgezindheid aan hetzelve weder geven ! Ja ! Wildet Gy eens ov ?ral net vergieten van zo veel edel menfchen bloed doen ophouden; en het door het oorlog zo zeer gefchokt Ëiirope , ons zo zeer geteiflerd Vaderland verblyden door enen fpoedigen en gewenfehten vrede!

dan

Sluiten