Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

zinnen opvoeren. Ten droevigen voorbeelde ftrekke die ongelukkige jonkvrouw bij Me ad, aan welke, wanneer zij in het laatfte tijdperk haarer longteering, zich over de behoudenis haarer ziele geweldig bekommerde, de Bedienaars van den Godsdienst den weg ten Hemel zo naar en akelig, alleenlijk met bidden, vasten en zelfkwelling te betreeden , hadden voorgemeld , dat de arme lijderes, door deze geestelijke verfchrikkingen verzwakt, in eene dweepende krankzinnigheid nederftortte , zo dat zij dag en nacht niets anders voor haare oogen had dan gedaanten van Duivelen, vlammen van zulpher, en andere even fchrikkelijke vertooningen der eeuwige en helfche ftraffen. Midlerwijl zweeg de ziekte, alle de toevallen ontlieten zich voor een' tijd, ja de kranke begon zich in dezen eilendigen ftaat met eene valfche hoop op beterfchap te vleijen, tot dat de ziekte bij het wederkeeren des verftands haare hevigheid hernam, en de Lang gehoopte dood de lijderes verloste en van de ellende der kaakte en van de

kwel-

Sluiten