Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

121

JUDICIEEL

FORMULIER-BO E K,

Van allerhande Schriftuuren, dagelyks in de Praktytyk gebruikelyk voor Hoogere en Lagere Rechtbanken,

Zoo van de provincie van

HOLLAND als van UTRECHT.

TWEEDE DEEL,

Behelzende tevens de Iiedendaagfche MANIER van PROCEDEEREN V)or den Edelen Hove Provinciaal van UTRECHT.

i HOOFDSTUK.

OVER DEN

INGANG IN RECHTEN.

& r»

#2te3?oliemandeenen anderen voor den Ed. Hove in rechten wil A Z j betrekken/tzy uit hoofde vaneenig fa.ctum,(*) Pennimfchuld l==l u fs' moet hy vooraf appoinctement van citatie heb•=3@B ben en daar toe prefenteeren Requefte van venu cn cour ïnjtr. van den Hove, Rubr. Styl en Man, van procedeeren art. r

i 2.

^ ^U^Pnnvngfchuld bedraagt twee en dertig .guldens en daar onder, zomoet de ritte worden geinflitueert voor de kleine rolle 's Hoofs van Utrecht en boven ^iT-^^èS^demelemve. Zie Ampliatie van de orden»

, op de kleine rolle *s Hoofs van Utrecht in dato 7 fcovemb. 1677.

Sluiten