Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 25 )

Jen, maer de volhandigheid op myn Comptoir laettn het my niet toe. Ik twyfel niet, fchoon bet voor uw een meijelyke Reis zyn zal, of UEd, zal zeer wel te regt kunnen koomen, dewyl gy de tranfche Tael voor het grootjie gedeelte magtig zyt.

Ik ben met een vuurige begeerte, van myn oprechte Min , uw wagtende, zet uw Reis tog zoo Jpoedig voort als immers mogelyk is ; wenjche uw inmiddels goeds Reis en gezontheid.

Blyve met veel Liefde

Veel Geliefde Beminde!

UEDJV. Dienaer en Getrouwe Minnaer

S. van Kleinhoven.

P. S. Myn Woonplaats is ten huizen van Monjieur Louis, Tailleur dans la Ruè' St. Jean.

a

Parts.

De Heer van £***. had (dewyl Mietje zyn regte naem niet wift )goed gedagt B 5 ons

Sluiten