is toegevoegd aan uw favorieten.

De man in zyne uiterste natuurkrachten; of, De vrouwenvriend van smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i°7 )

„ raeden kon, als ik myne gedachten maer eens ernftelyk daer over „ liet gaen ; want dat. ik immers wel ■„ wilt, dat gy heel gemeenzaem geweeft was met Adriana, de Niche ,, en Huishoudtter van mynen Buur,, man, dfn Boekbinder, uwen ge„ weezen Huiswaert. Ik ftond op 't „ hooren van deeze reden verbaeft, en beantwoordeze met ftilzwygen. „ Voorts vroeg ik haer, wat 'er van „ haeren dienft was, dewylze my in„ geroepen had ; waer op ik geen .„ ander befcheid kreeg, dan dat zy „ dit alleenlyk maer gedaen had, pm ,, my naer myn gezontheid te viae„ gen. 'k Moet zeggen, Myn Heer, ,, (zeide de Heer van 5***.) 't is een '„ zoete Hiftorie. Ik bedanke uw „ voor 't verhael, en zal 'er myn „ voordeel mede trachten te doen. Hier mede nam hy zyn affcheid van den Apotheker, en vervolgde zynen weg naer Huis. Onder het gaen begon hy te twyffelen, of Adriana wel eens uit de Stad geweeft was, en of zy de Reis naer Haerlem niet maer verfiert had, om hem, als onder een

be-