Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57Ó CÏRECHTSCHE FORMULïERB. EK MANIER VAN PROCEDEEREN. II. Dctï.

S5*

Wanneer de Impetrant in zyne Notule niet mentionecrr van eenige Oppofanten. maar alleen jegens B, en allen anderen, en dat noch B., gecondemneerden, noch iemand van de andere, generalyk geciteert-; zynde, compareert, word in hunlieder reguard default en eene andere Citatie verleent, cn voorts geprocedeert als hier boven.

&

Doch zo iemand van wegens een der geciteerdens ofte wegens de: gecondemneerde compareert, word de notule dus voltrokken:

„ f/yvan wegen C. purgeeren-; „ de'r voorgaande default mer re„ fusvan koften, nam dag, om te: „ anrwoorden te veertien dagen opi „ verftek» 't Tweede default tegens al*„ len anderen, en uit kragt van dien ver- ■ „ klaart 'T Hoff, dat in hunlieder reguard! „ het Decreet zyn voortgang zal hebben met! „ de koffen,

57»

Binnen welke veertien dagen de Oppofanten kunnen verzoeken! Vifie, en des noods, Copy van de Relatie van 't Decreet; daar toe: NotulererRolle prcfenteerende invoegen, als in alle andere proceflëni gefchiedr.

In welk verzoek party kan confenteeren of ook wel 't zelve oblof queeren naar exigentie van zaaken.

59*

Aan 't voorfchreven verzoek voldaan zynde, doet de gecondem-'j

neerde

Sluiten