Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPDR AGÏ

AAN

NEÊRLANDS VOLK»

Waarde Medeburgers!

"JEjaat het U niet vreemd voorkomen dat ik dit werk aan Vlieden opdraag; wij allen hebben er het uiterfle belang in, Hoe verfchillend wij in zommige opzichten mogen denken, niemand kan immers zo ontaard zijn, dat hij niet wenschthet geluk van zich zeiven en zijn Vaderland; zouden •wij het Land onzer geboorte of inwooning niet beminnen ? De onbefchaafdfle Volken geven noch blijken van Vaderlandsliefde, hoe veel te meer is het dan onze pligt, trouwe aan een Land te bewijzen , dat onze Voorvaderen met zo veel arbeid, en ijver de elementen ontrukt; van poelen en moerasfen tot de aangenaamfle beemden en graazige velden herfchepten. Door hunner handen arbeid vergoedden zij het ongunftigeder natuur .Omringd door Zeeën en Rivieren zogten zij met hun vernuft op waterwooningen, befluurd door de vleugelen van den wind, het pad naa alle gewesten der aarde, en A \yer~

Sluiten