Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518 VIERDE HOOFDSTUK.

men daar van bijbrengt tot voorbeelden , wa* ren vrijwillige daaden, die de mensch uit kragt van zijne volstrekte vrijheid vrijwillig mogt

doen, maar alle bevel hier in van eenig

waereldlijk gezag, is een inbreuk op onze volstrekte vrijheid om dat de Eed

een leerftelzel van Godsdienst is.

Maar zo nu Kerk en Staat in diervoegen gelijk opgegeven heb van eikanderen gefcheiden wordt, hoe dan met de arme en nooddruftige van ieder Gezinte gedaan, waar van gewoonlijk ieder Kerk de zijne onderhoud? Volgens mijn Grondbeginzelen moet ik inftemmen in het gevoelen van den Burger ReprefentantKANTELAAR, „ om de geheele affcheiding van de Kerk van „ den Staat gemakkelijker te maaken , zal de „ Staat de bezorging der armen op zich moeten „ neemen, en deeze inrigting verdient daar en „ boven , en van den kant der billijkheid en uit „ hoofde der ontelbaare nuttigheden, die daar „ uit zouden voortvloeijen, (en die ik nu niet „ optellen kan, zonder van mijn onderwerpafr „ tewijken) de fterkfte aanprijzing. De zorg „ voor het Nationaal Onderwijs is, gelijk bij „ eene voorige gelegenheid is aangeweezen, „ één der belangrijkfte plichten der Regeering; „ en deze weldaadige zorg zal de plaats moeten „ bekleeden van de voor waarheid en vrijheid

Sluiten