Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(lp)

ging als Gezalfde Sions Koning, van wien gezongen wordt, booget de wegen Op voor Hem, die, als een overwinnend Vorst, rydt in de vlakke velden.

Met welke Eer en Heerlykheid en Majesteit zien wy Hem niet bekroond? Hy heerfcht metPf. itó. zyn magtige Genade-fepter in het midden zynervers 2Vyanden. Hy rydt voorjpoedig op het woord p{t 45> der waarheid, en antwoordt geregtigheid, op vers 5. dat zyne regtehand voor Hem vreesjelyke pylen werpen moge. Hier laat Hy roepen, onder het zalig Evangeli, heft uwe hoofden op gy Poortenpc 24. en verheft u gy eeuwige Deuren, op dat <fevers7,8. Koning der eere inga; en dan is de gepafte vraage, wie is de Koning der eere? waar op het gefchikt antwoord volgt: de Heere Jlerk en geweldig, de Heere geweldig in den Jlryd, die is de Koning der eere.

Welk een groot Koning, bekleed met deeze Majefteit en Heerlykheid, is dan Meslias niet? Hy kneedt harten als fteenrotzen tot buigzaam wafch, en regeert in zielen van allen, voor welke Hy zyn Godverzoenend Bloed heeft uitgeftort, als Borg en Middelaar. Van Hem wordt opgeheven: Hy brengt de Volken onder ons enpc 47. de Natiën onder onze voeten. Voor Hem bui- vers 4. gen zig alle de brandende Serafynen met het verrukkend Driemaal - Heilig neder. Voor Hem B 2 werpt

Sluiten