Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(26)

Derde gevolg,

Vierde gevolg.

telyke Zielen, dat die behouden worden. En zoo dit ergens wel gefchiedt, dan mag vooral dit heilig Godsgejlicht op zulken roem, in deeze beide opzigten, uitmuntend, boogen.

Het Derde Gevolg is dit nog: daar God is een Vader der Weezen, ligt "er ook op WeesKinders niet weinige verpligting. Die moeten in de ecrfte plaats Gtd vreezen, Hem met diepst ontzag eerbiedigen, die zig wil noemen laaten eenen Vader der Weezen. Maar ook zy moeten eerbied betoonen aan hunne Regenten, door zig zelve als Kinders aan te ftellen, en het Vyfde Gebod der Goddelyke Wet in acht te neemen. Dus Gehoorzaamheid en Onderwerping behooren tot de pligten der Weezen; gelyk ook Liefde voor hunne Bezorgeren, met dankzegging en erkentenis voor al het geen aan hen in deezen hulpeloozen ftaatgefchiedt is; dit roept hen toe uit eenen adem, wordt nooit ondankbaar; dankt God in alles.

Eindelyk het Vierde Gevolg is; al wie hulpeloos tot God in Christus vlucht, mag Hem met deezen Eertytel noemen, Vader der Weezen. Die naam van Vader geeft dikwils achtbaarheid, gezag en liefde te kennen. Om geene andere redenen heeten de befte Regenten Vaders, al outyds by de Romeinen werden de Leeden van den Raad Patres conjcripti, bejchreevene Vaders

Sluiten