Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 521 )

Provintie, en dat zyn Hoog Geb. wanneer daar over 't eender tyd, gelyk thans, gefchil ontftond, zyn Hoog Geb. uit hoofden van den Eed. waarin hy aan de Provintie ftond, de Wettigheid van die zyne commisfie als Hoofd-Schout dezer Stad aan zig zeiven zoude moeten tegenfprfeken., ja zelfs tot zo verre, dat zyn Hoog Gub. als een Lid van Staat dezer Provintie , zich aan de poinften van den 12 December I75o, als van geene Souveraine of wettige authoriteit zynde , even min als de Reserng dezer Stad vermag te fubjeèleren; zo dat' alle het onaangename , dat daar uic aan zvn Hoog Geb. noodwendig ftaat op te komen, de natuurlyke gevolgen zyn van het bekleden van dat ampt op, de voorfz. pornoten, van welkers illegaliteit zyn Hoog Geb. bv het aanvaarden van het zelve plenair konde zo niet behoorde geconvinceerc té zyn geweest, zo dat het onaangename dat daar uit thans voor zyn Hoog Geb ftaat te refulteeren op rekening van de burgerye en van de Magiftraats Leden, welke met de Burgery over dat poinct eens denkende zyn, niet behoort gefteld te worden, maar aan die vertigtere en betere tyden, welke aan ons onze verboren rechten doende kennen , en tot herftel van dezelve door de Souverain en Magiftraat dezer Stad opgeroepen zynde, niets natuurlyker was, dan dat tegen een zo nota1 el bezwaar, de ou-

Sluiten