is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 245' ) TWEEDE

VERVOLG DER

VERHAN DELING

OVER

De vèreischtens , in het politiek gedrag der Overheden en Vorflen.

oe kleinder het Land is, waai* over de< Overheid of Vorst gebied , hoe gemak'yker het hem valt 't zelve wel te regeeren , en hoe meer hy zich daar op moet toeleggen i om het door zich zelfs te doen. In zoda-! nige niet wyd uitgeftrekte Landen is eenige zeekere geregelde fchikking nodig , ten einde alle zaken in een gemeen Centrum fameri komen ; want de details zyn zo groot nietji of de Vorst kan zich daar ligtelyk mede bemoeien , ja des noods zyn geheele Land doorreizen , om in eigener perfoon alles te reegelen. Het was te wenfehen, dat alle Vorsten behagen vonden , van tyd tot tyd hun Land te doorreizen , om zich in loco van alles verflag te doen geeven , alles in eigen oogfehyn te neemen , en de klagten of bezwaren der Ingezetenen aan te horen, mid:? nogthans dat deeze reizen niet ftrekken toï; - Staatsm. Meng. Sept. (T)