is toegevoegd aan uw favorieten.

De klugten der gekroonde stervelingen; of De hooge school der wijsgeeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PATRIARCHAAL KLUGTSPEL. 227

nald! .de dag breekt aan ! Wij moeten op

reis! Wij gaan naar huis! •

Reinald, fchielijk opfpringende.

Naar huis? naar huis? ■

Dansende van blijdfchap. Ha! ha! dan ga ik ook naar mijn lieve Wijf!

Petrus. Vergeet gij de heiligheid van deeze plaats?

Reinald. Ik vergeet alles, als ik om mijn Wijf denk. Petrus.

Gedenk aan uwe gelofte!

Reinald. De Hemel, hoop ik, zal ze mij kwijt fchelden. Ik zou van metaal en (leen moeten weezen, als ik »ijn woord hield.

Petrus.

Hoe! Zult gij dan geen Monnik worden?

Reinald. Wis en waaragtig niet. Een weinigje Heremieterij, dat bruit er nog bij heen! — Maar in een Klooster ? ba !

Petrus. Moet de booze Geest weer komen, om u voor uwe zondige taal te ftraffen ?

Reinald. Als het van nagt twaalf uuren was, zou ik zo veel P 2 niet