Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich tusfchen de vingeren gemakkeüjk laaten inftukken drukken. . lT _

Zaaitijd, in het Voorjaar of Herfst.

Bloeit laat, van binnen wit en buiten roodagtig, de bloemen zijn klein. , .

ö/arfe», deeze zijn breeder. egter maar twee duim lang, en ftaan digter bij elkander.

Schors, grijs. • • ; ,jat

Aart, Hard. De jonge fcheuten lijden zeer lig* in harde winters.

Men heeft ook nog het Amijgdalus orientalis, foliis lanceolatis integerrimis argenteis perennantibus, petiolo breviore.

Syriari Almondtree. Amandier dl Aleppe.

^urftfcïje SRanMfaum.

Curfifdje/ 006 «©ofletfdje SCmanöeltioom»

Groeiplaats Sijrien en Aleppo. Grond, lugtig met zand gemengd. Blad, lancétwijs effenrandige zilverkleurige blinkende altoos aanblijvende bladen. Groeit, laag.

Aart, een weinig teder. : Als mede nog 3 verfcheidenheden van het Amysr-

dalus communis, de een met goud- en de andere

fchoone zilverbonte bladen. • r t.„„ a„o

Zijn beide teederer dan N° 1 en vereisfchen dus

een warmen ftand, in de opengrond.

5.

Amijgdalus Nana Linn. 4. Foliis petiolatis ferratis bafi attenuatis Miller. 5. Dwarf Almond tree with fingle Flower. Amandier nain d fleur fimple.

©et 3roff3*3)?rtnM&aum mtt dnfacfjw 2Mum<».

B 3 €m

Sluiten