Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 REIZE VAN DEN HEER GORANI

iatjjnen zak met de in een gerolde billietten, waar op de namen van de in den Grooten Raad verkozen Senatoren gefchreven daan. De Doge fchudt dezen zak, en het kind trekt tot tweemaal toe een billiet, welke het zelve den eerden Senator overgeeft. Het billiet wordt luid gelezen, en loopt vervolgens door de handen aller Senatoren.

Het bedrog, zoo dit waarlijk plaats heeft, ligt niet aan de trekking, maar aan het geluk dat den Bankhouder heeft: en deze Bankhouder is altijd de Republiek. Ik zal mij niet verder over dit punt uitlaaten, maar wel over de ligtgelovigheid der Genueezen, die met dit fpel alles wat het bijgeloof wanftalligs heeft, vereenigen. Te Genua zijn alle droomen, alle toevallige dingen voorbeduidingen. Men zoekt zijn geluk in raadgevende boeken te vinden; men geeft geld aan bedriegers, welke den nommer raaden die er moet uitkomen, zo mannen als vrouwen, Priesters en Monneken, alles houdt zich daar mede onledig. Men laat ten dien einde misfen lezen, bedekt den autaar met getallen, zet geld op dat getal, waar op de Priester bij dit of dat ge^bed de hand heeft gehadl Negen daagfche gebeden en ook van vier en twintig uuren bidt men, en alles wordt aangewend om den Hemel te bewegen om den Speeler te begundigen.

Hierom wenschte ik dat de Regeering dit fpel affqhafte, en zo de inkomften daar van voor den

St.nt

Sluiten