Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDER DE ZINSPREUK,

DE LUST MET VLIJT GEPAARD - IS 'T GEEN BEKWAAMHEIJD BAARD.

De Weetnieten alleen veragten de Wectenfchapfen.

TF^erwijl geene Uwer inde Latijnfche Taale^ zoo kundig zijt dat imand Uwer deefe mijne proefreegelen en het geen mij daar toe opgeleid heeft zoude kunnen verftaan, wanneer ik UE dezelve meede deelde, en ik mij echter zoo naauwe aan U lieden verbonden reekene, dat ik u dezelve moefte meede deelen, hebbe

ik

Sluiten