Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKLAARËNDE LIJST. %S

Asfociaiie, verbintenis van verfch-id-Perfooncn. Avanceeren. voor anderen betaalen of uitfchieten. Avans, het geen men uitgefchooten heeft. Avarije, Havenregt, Tolgeld, enz. Avarij, fchnnde. Bruto, het beloop der Goederen met de Vaten, Kisten &c.

Cltange, een Wisfel, Changeeren\ Wisfclen. Caveeren, borg blijven. Wisfels Caveeren, aanbrengen of verhandelen.

Contra Protest, is het geen den Acceptant ligt, wanneer hij tegen den Prefentant Protefleerd.

Conditiën, Voorwaarden.

Confronteer en, te faamen vergelijken.

Connosfemeni, een brief van ingelaadene Goederen doorden Schipper &c ondertekend.

Confignatie, zie Adres. Geconftgneerdaan iemr.nt nazonden.

Cours, de fTisfelcours, de prijs van dè Wisfel. ■Courtagie, het loon der Maaklaars. Bel Credere ftaan, voor alle fchaade borg te zijn. Disponeeren, fchikken, geld verzenden door inkoop van'. Wisfels.

Endmfeeren, Endosfemsnt, Endosfeur, zie §. 16". bladz. 17.' Expedieeren, afzenden. Expiratie, de dag van betaaling..' Failleeren, ophouden met betaalen. iirma, een handtekening van een Bediende, door een

volmagt van zijn Patroon voorzien. Flori di Banco, Courantgeld.

Giro in Blanco, is Endosfeeren met den naam alleen, wan?

neer men plaats openlaat voor het Endosfement. Hipotheek, Beleening.

Kortzigt, wanneer de Wisfelbrieven op 8 dagen en daar

onder moeten betaald worden. Larghesfa, ovprvioed van geld voor Wisfelbrieven. Largo, Breedvoerig,

Sluiten