is toegevoegd aan uw favorieten.

Voor eenzaamen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ê3S alles is IJDELHEID.

wijsheid dwaasheid is. En eeuwtri tuf

hem Itaat een ander op , die , bij meergevorderde kunst , bij beter werktuigen , ver• dere naarfporingen , met meer ontdekkingen doen kan. Dan weldra wordt zijn glans over' fchenen , en zijne kunde met zijn roem tot ijdelheid.

Hoe noeffig graaft de navorfchende Oudheidkenner in de woeste puinhoopen der ingeftorte eeuwen. Daar, daar de tijd verftrooid heeft daar verzameld hij. Daar dees vernielde , vindt

hij fchatten Hij brengt voor 't licht, dat

m de donkerheid vergeten was. Langs ' hoe vele vcrfcholen kronkelende gangen van oude , verwarde , onzekere bcrigten , kruipt hij heen en zoekt daar, naar de dingen die voor* bij zijn. De namen , de verbÜjfplaatfen, de zeden , den arbeid van volken die niet meer zijn ; die hunne plaats aan andere volken inruimden fpoort hij naauwkeurig na ; en elke aanfehemerende waarfchijuelijkheid is Hem een ftraal van vreugde. De donkere raadzela^ geheimen der oudheid zijn hem klaar. Karaktersdie voor andere onleesbaar zijn veritaat hij Hfj ontcijfert letters die voor eenen min ervarener! mets betekenen. Een enkele zaak vertoont hem Vol geheimzinnige trekken, een geheele gebeurtenis. Het vooroordeel mag hem als een wonder van geleerdheid befchouwen ; het beter beraden

door-