Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRAAF LUCIFER DE GROOTE. 13

uitvindingen op ; weiken , als ze niet al te lomp verzonnen worden , niet gemakkelijk van de waare gebeurenisfen te onderkennen zijn; en welken dus, door de oude vrouw, die ook al wat dommelig begint te worden, al mede voor goede munt aangenomen, en aan den Volke en het nageflagt overgebragt worden. Deze onvermijdelijke jnconveniënten hebben wel meest plaats in de duistere vakken der aeloude Gefchiedenisfen en overleveringen van de eerfte beginfelen der gebeurenisfen van geheele Volken, of der Historiën van enkele Helden der Oudheid, en dit is ook de waare reden waar. om het levensverhaal van onzen Held, in deszelfs eerfte tij'dvak, en wel inzonderheid dat zijner Geboorte, door de Mufa der Gefchiedenisfen, niet al te naauwkeurig heeft kunnen geboekt worden; want alhoewel de man zelve nog leeft; en men dus bij hem, zo 't fchijnt, de beste berichten daarvan zou kunnen inzamelen , heeft hij menigmaal betuigd , dat zijn geheugen , hoe fterk het, na gelang zijner jaaren, cok weezen moge, echter door de veelheid van ^aaken, die hem geduurende zijn zeer woelige

Sluiten