is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap, der kunsten en weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sadjdra Radja Djawd. 19$

aldaar eenigen tyd zyn verblyf gehouden hadt, kwam zynbroe&er AriaBanjak van Goeloeh, (y) al vluchtende, by 'hem; teffens verhaalende, dat Tjioeng Wanara hem was komen beoorlogen; en dat hy, Aria Banjak den ftryd verlooren hadt, en dus genoodzaakt was geworden, herwaarts te vluchten: maar niet weetende, dat zyn broeder daar als Koning regeerde. Ook berichte hy , dat Tjioeng Wanara zyn hof overrompeld, en het. zelve verwoest hadt. Ratoe Goeloeh voegde daar by, Tjioeng Wanara wil u ook komen or zoeken. Dat verneemende,zei Radja Madjapait: indien dit zoo is, dan zal het beter zyn, dat wy hem te gemoete trekken, dan dat wy hem hier zouden afwachtenWant, voegde hy 'er by, ik heb nu al by de drieduizend ftrydbaare mannen.

Ook maakte hy het ten eerfte werk-

ftel-

Qy) Goeloeb. in deszelf gelegenheid is by dehedetiöaagfche Javaanen genoeg !>tktnd. Het lag in devlaktens tusfchen Randong en racamontjang boven den oorfprong van de rivier Grawans,. En de Regenten yan Tjanjoer en Grawa'g geeven voor dar zy van de oude oude Vorsten van Gostoeb antammeu.