Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

Hy ziet zyn Echt bekroond met deugdelyke Looten,

Zyn handel uitgeftrekt: dit voedt zyn trotfchen waan , Verheven boven 't gros van zyn natuurgenooten,

Moet elkhoe groot hy zy, aan hem ten dienste Haan. Men ziet verfland en geest zich voor hem nederbuigen.

Zy hangen in hun werk thans van zyn oordeel af; Men zegt „ het werk is fchoon." of werpt het gantfeh in duigen,

Naar dat de groote man, daar over vonnis gaf. Hoe treflyk weet hy van dit zwak gebruik te manken,

Men hoort hem alles dat door andren komt in 't licht Hoe treflyk 't anders zy, met onbefchaamde kaaken

Verachten, als onwaard aan 's kundigen gezicht; Hy wordt intusfchen, zelfs van waailyk groote mannen

Verblindt door list en fchyn, geacht; men helpt hem voort: Hy ziet de nooddruft thans zyn wooning uitgebannen;

Hy leeft dus moedig heen, daar niets zyn hoogmoed Hoort. Dies zoekt hy meer en meer verwaand den baas te fpeelen

Van meesters in de kunst, wier vinding, zuivre taal, Wier vaerfen te allen tyd dichtkundige ooren ftreelen.

Hy zegt: „ Myn Heer! uw werk is ftyf, onzuiver, fchraal

„ In

Sluiten