Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 30

Zoude, in gewesten, door uw vaders vrijgeftreden,

Hij, wien gij gunftig met uw zaekbefiuur vereert, Zelf uw verdrukker zijn, ondanks de heilige eeden,

Die hij voor u al 't volk en God almagtig zweert!

Hij uw verdrukker zijn u meer tirannizeren

Dan Flips, Duc d'Alf, de Bloed- en de Inqulfitieraed! Het b'aeuwe blikfemvuur moet' hem aen asch vertéren,

Eer zich zijn zwarte ziel aen dezen lust verzaed'! Vrij acht' zijn zwellend hart zich boven u verheven:

Vrij zie zijn oog op u, als in een diepte, néér: God wrocht u uit één flof heeft u één vorm gegeven;

En — zijtge Hechts een worm — wat zijn uw heerfchers meer? Verdiende — deugd alleen, maekt halve goón van menfchen!

Betrachte een burgerheer 't geen hem de pligt gebiedt, De dankbre burger mag — en zal hem zegen wenfchen,

En weigert hem zijn liefde, en ook zijne eerbied, niet.

Sluiten