Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 DAGBOEK M IJ N E R

als mijn geweten begon te kloppen; maar nu heeft mij de gedachte aan den oordeelsdag ten ecnenmaal ontrust! Ik wil derhalven een dagboek mijner goede werken maaken ik wil mijn geheel leven doorlopen en mijn' vollen rijkdom bij een

trekken! Mooglijk bezit ik meer dan

ik fchuldig ben en dan dan

durve ik veilig voor God verfchijnen!

Bekoorlijke, vertroostende, leveninademen-

de gedachte! mijn hart boeit u ik ga

fchrijven!

* * *

Ik ben zeer goedhartig. Mijn geweten veroordeelt mij niet als ik dit getuigenis van mij aflegge. Mededoogen en er¬

kentenis zijn deugden, die ik dikwerf ge-

oefFend heb. Eens zo levendig , zo

vuürig ja, dat oogenblik zal ik nooit

vergeten! 't Was bitter koud ftroo-

men en rivieren waren bevrooren ■ ■ de

zon fchool achter donker grijze fneeuwwolken, en een geweldige oostenwind geefelde alle de aangezichten, die zich buiten 's huis

be-

Sluiten