is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-boek mijner goede werken, in rekening gebragt bij God tegen den dag der algemeene vergelding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

426" DAGBOEK-MJjNEtt

als zodaanigen zeker zalig zullen worden 5 maar dat hij aan allen zijn Zoon aanbiedt om ons te zaligen en tot heiligen te maaken, en dat dit zaligen juist daar in gelegen zij , dat wij van de heerfchappij der Zonde verlost en een volk worden, ijverig in goede werken. Dus God op zijn woord te gelooven , is niets anders dan daadlijk gebruik van zijn' Zoon te maakcn om van de Zonde verlost te worden. Maar ziet nu eens welke rampzalige zwaarigheden uit het andere ge. voelen voortvloeien. Indien gij een Euangelium predikt, dat iets goeds in den mensch veronderstelt, dan zullen de natuurlijke menfchen door de hoogmoed van hun hart eri de blindheid daar ze in omdoolen en die hun belet de volle boosheid van hunnen aart te zien , zich inbeelden, dat goed, dat voorwaardelijk goed te bezitten, en er zich terftond vreede op belooven; terwijl de ontdekte Zondaar, die het volle bederf van zijn hart kent, te rug zal blijven, met een treurig en wanhoopend : ach , het is voor mij niet! Dat dit waaldijk zo zij, kunt gij bij al die Leeraars, die alleen Geloovigen tot het Avondmaal noodigen en de overigen te rug

poo-