Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i$6 DAGBOEK bijni»

Mijne uitftekendfte verrichtingen ftaan daar ik zie toe, en ach! elk van dezelve is een wegwerpclijk kleed!

Groote God! mijne beste daaden zijn zonden bij U zeker zonden! O mijne

Ziele! ziet, tot de Maan toe, en zij zal geen fchijnfel geven, en de ft arren zijn niet zuiver

in zijne oogen hoe veel te min de mensch

die een made is, en des menfchen kind, dat een worm is! ■ ■

Welke te kortkoomingen! hoe veel

gebrek alom! en dit zou mijn rijkdom zijn? •

Hij waage het er op die wil! mij klinkt de fchorraatelende donder in de ooren : Vervloekt is een iegelijk , die niet blijft in aj, wat gefchreeven is in het boek der Wet om

dat te doen. De blikfems van Horeb

vervaaren mij, ■ ■ vergeefsch pooge ik

den huilenden berg te naderen! fidde-

ring flaat mij te rug in het ftof te

rug! Aan den voet van Sinaï roep ik reeds bcevende uit: Wee mij, wam ik vergaa, dewijl

Sluiten