Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL.

37

In zijn zak voelende. Maar, de Wijsgeerte zou mij deezea brief wel doen vergeeten.

ferdinand.

Hebt gij een brief, jan?

jan.

Ja! mijn Heer! hier is hij.

ferdinand.

Hoe komt gij er aan ?

jan.

Even voor dat wij uitgingen, vond ik hem op de tafel liggen, ik zag, dat hij aan u geadresfeerd was en ftak hem bij mij. — Vergeef het mij, dat ik er niet eerder om gedagt heb!

ferdinand.

Geen zwaarigheid , mijn Vriend! het had geen haast.

Na den brief Jlil geleezen te hebben. Met de grootfte bedaardheid De Zee, — jan! — is toch een verfchriklijk element.

jan.

Als ik het vraagen mag, mijn Heer! is dat een nieuwstijding, die men u fchrijft?

ferdinand.

Neen! maar het is eene waarheid, die, dag aaa dag, haare bevestiging ontvangt.

jan

Sluiten