Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lot zijn mag, het is mij genoeg dat zij eiken leezer zullen melden, welke gevoelens voor Godsdienst, Deugd en 't Vaderland gij uwe kinderen reeds vroeg hebt ingeboezemd: zo lang deeze bladeren aen■weezig zijn, zullen dezelve hiervan getuigen; en, zo zij hierdoor eenige verdiende hebben, is het aen u dat zij die verfchuldigd zijn.

uw ZOON.

VOOR*

Sluiten