Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ernestus en Charlotte. 17

zig van eenen Stemgeever bediende, om, gelyk onze Voorzangers doen , de Liederen in te (lellen.

C. Maar Mynheer, gy hebt my in uw voorgaand gefprek gezegd, dat de Ouden niet meer dan vier fnaaren, en dus flegts zo veele geluiden hadden , hoe is het dan mogelyk, dat zy ieder gezang een byzon. dere ftem konden geeven ? Gy verjiaat immers door die ftem, het zelfde dat wy thans den grondtoon noemen 1

E. Voorzeker Charlotte:ik heb ugezegd, dat de Grieken het beleid hunner klanken, met een ry van vier fnaaren begonnen hebben , welke ry zy een Tetracbordon noemden, maar gy moet daarby aanmerken , dat zy dat eerde Tetracbordon, tot twee, drie, en vier anderen vermeerderd hebben ; het geen hunne eerde ry van vier fnaaren, tot een ry van zestien fnaaren bragt, die nade;hand door hen verdeeld en befehaafd,en met zeer veele omdandigheden overlaaden , in 't gebruik gebragt zyn.

C. leder van deze klanken kon hun vervolgens voor een' grondtoon verftrekken,

B E. Zy

Sluiten