Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi L' Y S T eer S T U K K E N.

digheden , welke het uitloopen van tien Lands Schepen naar Brest verhinderd hadden. In dato ii Oélober 1782. bl. 14

CLXXXIV. Request aan Zyne Hoogheid den Heere Prinfe van Oranje, van de Vlagofficieren en Kapiteinen op de Rheede van Texel, over de menigvuldige Lasterfchriften tegen hen ; nevens de onderfteuning van dit Request door Zyne Hoogheid ter Vergaderinge van de Staaten Generaal, en de Misfive van Hun Hoog Mogenden aan de byzondere Gewesten. Ingebragt ter Vergaderinge van Hun Ed. Gr. Mogende, in dato 11 Oftober 1782. . bl. 20

CLXXXV. Request aan Burgemeerleren, Schepenen en Raaden, en aan de .gezwoorene Gemeente der Stad Deventer, van ruim veertienhonderd Burgers en Ingezeetenen, over Herftelling van Bezwaaren, ftrydig tegen de Conllitutie. In dato 11 Oélober '78a. . . . bl. 27

CLXXXVI. Antwoord van de Heeren Scaaten van Holland en Westfriesland aan de Heeren Staaten van Zeeland, op derzelver Misfive over den tegenwoordigen toeftand van zaaken. In dato 12 Oélober 1782. bl. 34

CLXXXVII. Extract-resolutie van de Vergaderinge der Gezwoorene Gemeente de: Stad Deventer, raakende het Request der Burgerye omtrent de Drostendienlten. In dato 14 Oélober 1782. . bl. 36 CLXXXV11I.

Sluiten