Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nov. STAAT EN OORLOG. 1782. 227

No. 25. Extraci uit een Misfive van Kapitein . Riemersma , gefchreven aan Boord van 't Lands Schip Gelderland, geankert by Medenblik tden 18 Aug, 1782.

edele mogsnde heeren !

Het Voormarzeil is voor het meerder gedeelte weggewaait , de Bezaan fchöon opge> geit, is meede aan Hukken, de Kly ver en Voor. ftenge en Stagzeil, fchoon voor da buy geborgen, los geilagen en meede (lukkend.

De Kruisraa is midden door, de Befaans Mast is aan Stuurboord en Bakboord van het fpoor af tot tegens het Dek gefcheurt, en aan Stuurboord is de fcheur zoo diep dat met een Mes tot aan het hegt 'ér in kan Iteeken, wanneer nu twee fluitbanden omgelegt worden, zal de Mast kunnen dienen volgens het gevoelen van de Timmer* lieden. .

1 (Was get.)

n. riemersma.

Declareere ik ondergefchreevene Equipage, meefter, dat de bovengemelde Goederen verzonden zyn op den ai Augustus 1782, met Kaagfchipper de Lange.

(Was get.)

j. COOLHAAS,

(Onder ftond)

Accordeert met zyn Origineel.

(Was get.)

c. sacrer , Cz,

P t No.

Sluiten