Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rv INHOUD

weest zy ? Waarfchynlyke oorfprong der denkbeelden van het Verfchriklyke in de oude Godsdienften. Proeven van zuivere begrippen wegens God den Machtigen. Van de fclohim. Waarfchynlyke oorfprong van het begrip, dat men zig van dezelve vormde. Of dit aanleiding tot Afgodery gegeven hebbe ? Hoe noodig en nuttig het denkbeeld van een cenigen '€od was om het nienfchelyk verftand te formeeren. Verdienfte van die Poëzie, waardoor dat denkbeeld bevestigd en opgehelderd is. Een eenvoudig middel daartoe is de ParaHelismus van Hemel en Aarde. Wat voordeel de Oosterfche Poëzie uit de verbinding dier denbeelden haalde? Hoe zy God fchilderde in rust en^in werkzaamheid? Zyn Woord. Vroegere begrippen van de Engelen. Beelden van

God

Sluiten