Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de HEBREEÜWSCHE POËZIE. ioy

Alc. Maar alle de gefprekken, die daar in voorkomen, zyn toch niet wezenlyk gehouden; De dingen,die alsgebeurtenisfen gemeld worden, gelyk het Goddelyk Gericht, Gods verfchyning, zyn niet wezenlyk gebeurd; Satan en de inhoud der meefte fchilderyen zyn geene gefchiedenisfen! Wie kan ex tempor e zulke gefprekken houden ? Daarenboven een ongelukkig Lyder! ..

Eut. Het famenftel is een Gedicht, van het begin tot het einde, daar is geen twyffel aan; maar een gedicht, dat overal de natuur nabootst en volgt. De Oofterlingen houden van zulke Confcsfus, van zulke geleerde famenkomften; lange redenen in verhevene fpreuken, welken zy over en weder onafgebroken laten voordragen, en vervolgens op dezelfde wyze beantwoorden. Dez® hom is hunne wysheid, is de Route verfiering van hunne welfprekenheid en Poëzie. Met deze bedoeling van zulke fpreuken voor te dragen, van een ftryd van Wyzen te befchryven, zettede zig de Dichter neder, en nam tot zyn onderwerp de worteling eener lydende Deugd en van overN z ' win-

Sluiten