Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is Qebeurtmfsjtn in ïfól ent. vdotgevatïsn. ï5t

Hoogheid, tot heil der Repnblyk, in êefte geluk* jkige en langduurige Regeeringe en welftand te coaferveereh, en hebben de eer met diep refpect. ont* te noemen,

Doorluchtigfle Vórst en Heere l

Uwe Doorluchtige Hoogheids gantsch Dienstwilliger,

Burgemeesteren en Vroedfchap def Stad Briele.

Ter Ordonnantie van dezeïvefla

(yHS g«{.) C. W. HpOGERWAARD.

Accordeert (voor zoo veel het geëxtraheerde aa*t~ gaat) met het Boek van de uitgezondene Blieven, berustende ter Secretary der Stad Briele, bymy Subftituit-Secretaris der geweide Stad, dgt» io July 1784.

j. van der Schilt, 1784*

(Ter zyde ftond) Gefchreeven in den Briele, den 2 September 1777.

No. 4.

Extraft uit de Notulen wn de' Vriendfcfiaps* Vergadering, gehouden doir de Heer WaSr-£ van BLootfnburgh , en beginnende met üefi 27 Oftobet 1774.

Maandag den 1 September 1777, ren büizff vaü den Heer Warry van Blootenburg , abfect de Heeren van öer Krap en Hoogendyk.

Zyn provifioneel gedefpicieerd de Leden tot de nieuwe Magiflrature, als mede tot de Commisfien 9 die van wegens de Stad met May aauftaande kernen1 te vaceeren.

XLH. Deel. t Lyst

Sluiten