Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAV. HAYT. HAZE B.

HECK. HEECKER.

Addres, en toezegging van protectie aan de Requestranten, n Sept. 1786. . XVIIL 183. Acre van Ratificatie van bovenftaande Addres, door Gemeentslieden en veele Burgers van Hattem en Elburg geteekend, 30 Sept. en 12 Ocl:ob. 1786. XVIIL i,9S. , 199. Declaratie van Gemeentslieden en veele Burgers ut fupra, aan den Hove Provintiaal van Gel' derland. 10 en 12 Oc"tob. 1786. XVIIL 197. 2orNader Addres van de Regeeringen en uitgeweekene Burgers van Hattem en Elburg, aan de Staaten van Heiland, 2 Nov. 1786. XVIIL 283. Havik te Montfoort, word als Secretaris van die Stad op verzoek van de Burgery geremoveerd, 27 Aug. 1787- XXXIV. 107. Haytsma (Joh.) Jenever, ftooker en Luitenant onder de Schuttery te Fra~ tieker, door het Hof van Friesland voor twee jaaren uit die Provintie gebannen, 4 Dec 1788. X. 255. Haze Bomme (Mr. L. H.) Bailjuw van de Wateren van Zeeland, krygt verfchil met P. J. Clyver Burgemeester der Stad Vlisfingen, in qualiteit als cd interim waarneemende het Rentambt der Domeinen van zyne DoorluchLI. Deel.

tige Hoogheid , over *s aan/laan en verkoopen van eenige goederen, opgevischt en geborgen uit een onbekend vaartuig &c>» 26 May 1791. XLVL 180. Bekoomt op ■ zya verzoek van de Staaten vsn Zeeland, ontflag als Bailjuw van de Wateren van Zeeland, 19 Dec. i79£. XLVI. 195. Hazerswoude, zie Hof v&n

Holland. XXIV. 66. Hecket (Hendrik Overbet) by Sententie van den Drost der beide Oldambten van den 27 April 178? gecondemneerd om ge* geesfeld te worden, voor vyf jaaren in 't Tucht» huis, en zyn overige lee» venstyd buiten de Pro« vintie gebannen, bekoomt benevens nog elf andera Oproermaakers, van zyn Doorl. Hoogheid Brieven van abolitie, 19May ï789. XXI. 295-301. Heeckeren van Zuideras (Jr. H. R.) ontvangt eene angstkenfcbetzenden brief van Mr. Exalto d'Al» maras Secretaris der Stad Hasfelt, 30Juny 1787.HI. 286. aant. Is eene van de drie Heeren Commisfarisfen door zyne Doof" luchtige Hoogheid aangeo 'fteld om de bezwaaren der Burgers van Deventer te hooren en aldaar de rust te bentellen, 29 Q Maatt

Sluiten