Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat gij, naa een zelfden kring,

't Gouden feest moogt vieren, En uw vrienden onderling,

Weêr uw' disch verciererr. 't Hart alleen zong u dit lied,

Waardigfte Echtgenooten; Daarom houdt het, als gij ziet,

Geest noch kunst befloten.

A. FOKKE simonsz.

Sluiten