Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 BE VERLOSSINGE VAN ISRAËL UIT EGIPTE,

Hun fpiergeftel, gevoelloos onder 't juk, Was reeds geheel onvatbaar voor geluk.

Held Mozes, dus van Isrel afgefcheiden , Betrad den weg dien God zijn volk zoud leiden. Terwijl hij dwaalde aan de oosterzij der Zee, ■ Als herdersknaap met Jethro's wollig vee, Mat hij den weg naar Kanan met zijn voeten, En onderzocht wat Volk hem zoude ontmoeten, Waar 't veiligst was te trekken door het Land, Wat legerplaats met zeen van ftuivend zand Of Schansfen van gebergten was omgeeven, Welk Dal het vee vergastte op groene dreeven. En rust verfchaftte in fchaduwrijk geboomt, Waar 't bronkristal uit harde klippen ftroomt, Of waar Natuur de volle waterkruiken Gebood de Zon in 't Steengebergt te ontduiken Zich door den daauw te ontdekken aan den dag Te wachten op een' enklen hamerflag; Om 't dorstig Zand en Vee en Volk te drenken: Hij ondervond wanneer de winden zwenken, En hoe en waar de moede vogelvlucht, Die ftaag verhuist naar aangenaamer lucht, Door vlaagen, die om heuveltoppen gieren, ? Wordt;

Sluiten